Kosmetiikan tuoteturvallisuusarviointi

Kosmetiikan tuoteturvallisuusarviointi

Kaikille EU alueella myytäville kosmetiikkatuotteille tulee olla tehtynä tuoteturvallisuusarviointi ennen tuotteen markkinoille saattamista. Tuoteturvallisuusarviointi pitää teettää arvioijalla, jolla on EU:n lainsäädännön (No 1223/2009) vaatima pätevyys.

Teemme kosmetiikan tuoteturvallisuusarviointeja etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille. Palvelumme on täysin luottamuksellinen ja tuemme asiakastamme koko prosessin läpi. Tuoteturvallisuusarviointi sisältää arviointiin vaadittavien asioiden, kuten vaatimusten ja dokumentaation keräämiseen liittyvän konsultoinnin.

Mikä on kosmetiikan tuoteturvallisuusarviointi?

Kosmetiikan tuoteturvallisuusarviointi on tuotteellesi tehty
kokonaisvaltainen riskinarviointi. Raporttiin kerätään kaikki tarvittava tieto, joka tarvitaan tuotteen turvallisuuden arviointiin ennen markkinoille saattamista

A osa: Kosmeettisen valmisteen turvallisuutta koskevat tiedot

1. Kosmeettisen valmisteen määrällinen ja laadullinen koostumus
2. Kosmeettisen valmisteen fysikaaliset/kemialliset ominaisuudet ja säilyvyys
3. Mikrobiologinen laatu
4. Epäpuhtaudet, jäämät, pakkausmateriaalia koskevat tiedot
5. Tavanomainen ja kohtuullisesti ennakoitavissa oleva käyttö
6. Kosmeettiselle valmisteelle altistuminen
7. Aineille altistuminen
8. Aineiden toksikologinen profiili
9. Ei-toivotut vaikutukset ja vakavat ei-toivotut vaikutukset
10. Kosmeettista valmistetta koskevat tiedot

B osa: Kosmeettisen valmisteen turvallisuuden arviointi

1. Arvioinnin päätelmät
2. Merkityt varoitukset ja käyttöohjeet
3. Perustelut
4. Arvioijaa koskevat tiedot ja B osan hyväksyminen

Tuoteturvallisuusarviointi on pidettävä aina ajan tasalla! Raporttia tulee päivittää esimerkiksi seuraavista syistä:

• reseptimuutokset
• raaka-aineiden spesifikaatioiden muutokset
• ei-toivottujen tai vakavien ei-toivottujen vaikutusten kasvava määrä
• tuotteen käyttötarkoitus on muuttunut

Kaikille omalla tuotenimellä myytäville kosmetiikkatuotteille tulee olla tehtynä oma tuoteturvallisuusarviointinsa.

Ota yhteyttä

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme? Autamme sinua mielellämme. Ota rohkeasti yhteyttä!